Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych przez firmę Combo Tracker.
1. Administratorem danych osobowych jest Combo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Fantastycznej 8/1A, 20-531 Lublin, NIP: 712-334-42-84, REGON 367818779 , KRS: 0000687512 (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł.
2. Za Użytkownika uznaje się osobę, która zarejestrowała się w Serwisie i wyraziła akceptację Regulaminu.
3. Przeglądanie strony nie wymaga udostępniania danych osobowych.
4. Serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki, by zapewnić optymalną nawigację po udostępnianych zasobach. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
5. Podczas aktywności Użytkownika, wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
6. Aby uzyskać dostęp do Usług oferowanych przez Serwis, należy dokonać procesu rejestracji, który wymaga podania danych osobowych. Podane dane osobowe zbierane są w celach:
– funkcjonowania serwisu i świadczenia usług;
– identyfikacji użytkownika w sprawach: roszczeń, próśb, reklamacji;
– dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika;
– celach informacyjnych zawierających komunikaty, informacje marketingowe, wiadomości i informacje z serwisu albo jego partnerów.
7. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą telefonu, poczty e-mail oraz tradycyjnej korespondencji pocztowej.
8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania.
9. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa.
10. Serwis może wymagać podania następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, numer telefonu, adres e-mail.
11. Na podstawie obowiązującego prawa każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz zażądania ich usunięcia.
12. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności lub naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa i zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności.
13. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, jednak w przypadku naruszenia Regulaminu, obowiązującego prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości lub innym uprawnionym podmiotom na ich wniosek.
14. Administrator w trakcie realizacji płatności opiera się podmiotach pośredniczących (dotpay.pl paypal.pl) przez co nie zbiera i nie przechowuje wrażliwych danych związanych z realizacją procesu płatności np. informacji o karcie kredytowej.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności.